Φωτογραφίες από 28 Φεβρ. '03

Αρχική σελίδα


Πλ. Συντάγματος


στη Βασ. Σοφίας


οδός Σταδίου


οδ. Πανεπιστημίου