Αναρχικό Δελτίο, νο 41, Οκτώβρης 2006

ΤΑ “ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ”
ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

Ο όρος "εργατικό ατύχημα" αποτελεί την πλήρη συγκάλυψη από τη μεριά
των αφεντικών μιας δολοφονίας που οι ίδιοι διέπραξαν...

 

*