(Αθήνα, Απρίλης 2003) Tα εργατικά "ατυχήματα" είναι δολοφονίες των αφεντικών

 

 

 

 

1