Αρχική σελίδα

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ,
ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Στις 2-3 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιείται στην Αθήνα στο χώρο του Ζαππείου το 4o διεθνές συνέδριο βιοτεχνολογίας. Βασικός διοργανωτής του συνεδρίου είναι η εταιρεία BIONOVA, με τη συμμετοχή και την αρωγή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και μιας σειράς υπουργείων μεταξύ των οποίων το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του, το συνέδριο είναι το “μεγαλύτερο forum βιο-επιστημών και βιο-επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια”. Κύριος σκοπός αυτού του συνεδρίου είναι η προπαγάνδιση της βιοτεχνολογίας, της επιχείρησης ελέγχου και εκμετάλλευσης κάθε ζωντανού οργανισμού, ως αναγκαίας και αναπόφευκτης.

Η παγκοσμιοποιημένη κυριαρχία επιδιώκει την εμβάθυνση και την εξάπλωσή της μέσα από την εργαλειοποίηση και τον έλεγχο των βιολογικών θεμελίων της ζωής, την ίδια στιγμή που εντείνει τη λεηλασία του φυσικού κόσμου. Το διεθνές συνέδριο με θέμα τη βιοτεχνολογία, όπως και μια σειρά από αντίστοιχα συνέδρια επιχειρούν να εμπεδωθεί κοινωνικά η αναβαθμισμένη εκστρατεία για τον ολοκληρωτικό έλεγχο του ανθρώπου και της φύσης. Επιχειρούν να αποσπάσουν –έστω και την ελάχιστη δυνατή- κοινωνική συναίνεση προς όφελος του κράτους, των αφεντικών και των εφιαλτικών σχεδιασμών τους. Σχεδιασμών που με όχημα τις νέες τεχνολογίες κατατείνουν στην όξυνση της κοινωνικής και ταξικής καταπίεσης. Δίπλα στα οικονομικά, κοινωνικά και κατασταλτικά τείχη, οι κυρίαρχοι επιχειρούν να υψώσουν νέα “βιολογικά” και να δημιουργήσουν ένα αναπόδραστο (σύμφωνα με τις φιλοδοξίες τους) πλέγμα ελέγχου κάθε πτυχής της ζωής.

Το κράτος και τα αφεντικά, ενώ καταστρέφουν ολοφάνερα τον πλανήτη, παρουσιάζουν ταυτόχρονα και τους τρόπους διαχείρισης αυτής της καταστροφής προκειμένου να παρατείνουν το χρόνο ζωής του γερασμένου κόσμου τους. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη φτώχεια και την εξαθλίωση δισεκατομμυρίων ανθρώπων, εμφανίζονται ως επίδοξοι σωτήρες τους και επιχειρούν να επιβάλλουν την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων μηχανισμών (μεταλλαγμένα) με στόχο τον πλήρη έλεγχο της γεωργικής παραγωγής και της διατροφικής αλυσίδας. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή του φυσικού κόσμου εμφανίζουν ως λύση τη χρήση της βιοτεχνολογίας στον τομέα της ενέργειας (βιοκαύσιμα – βιοαιθανόλη – βιοπολυμερή) με στόχο την ένταση της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τις κοινωνικές, ταξικές, φυλετικές και έμφυλες ανισότητες επιχειρούν, στο όνομα της αντιμετώπισης των ασθενειών, να τις “κατοχυρώσουν” και να τις εξελίξουν και βιολογικά μέσω της βιο-ιατρικής και της ευγονικής. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τις συνθήκες απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής οργανώνουν την τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη αυτών των συνθηκών.

Απέναντι στη BIONOVA και τα συνέδριά της το 2004 και το 2006, στάθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές. Συνεχίζουμε να υψώνουμε φωνές αντίστασης, έχοντας τη βεβαιότητα πως η κοινωνία της μόλυνσης, της εκμετάλλευσης και του ελέγχου πρέπει να ανατραπεί. Έχοντας τη βεβαιότητα πως εκεί που γεννιούνται οι αντιστάσεις στους εφιαλτικούς σχεδιασμούς των κυρίαρχων γεννιέται κι ένας καινούριος κόσμος.

 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ “ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ”