ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Περιπλάνηση στο χώρο του Circo Metropolitano
Έξι συναντήσεις μεταξύ 12 και 23 Οκτώβρη
Κείμενο