(Αναρχικό Δελτίο, νο 23, Ιούνης 2003)

 

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΕΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΥΝ ΓΡΑΒΑΤΕΣ...
Μετανάστευση: Σχέδια και προτάσεις της ελληνικής προεδρίας στη σύνοδο της Θεσσαλονίκης

Αποσπάσματα από τον Τύπο:

"Η ελληνική Προεδρία έχει αναγάγει σε σημαντική προτεραιότητά της την αποτελεσματική αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κ. Σημίτης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2003, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε μια σειρά από θέματα, ώστε να υπάρξει κοινή μεταναστευτική πολιτική. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το θέμα της χρηματοδότησης, ο επιμερισμός του οικονομικού βάρους που επωμίζονται κυρίως οι χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της Ένωσης (βλ. οικονομικά πακέτα προς την Ελλάδα ως ανταμοιβή για το ρόλο του συνοριοφύλακα της Ένωσης, πρόταση που έχει διατυπωθεί στο παρελθόν και από το υπ. Δημόσιας Τάξης και συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη Μετανάστευση στην Αθήνα), η δημιουργία κοινής μεθοριακής αστυνομίας ή σε κάθε περίπτωση ο μεγαλύτερος συντονισμός των εθνικών αστυνομιών και η επικέντρωση της προσοχής σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης, όπως είναι οι μεσογειακές χώρες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην βρετανική πρόταση για την ίδρυση καταυλισμών (βλ. στρατοπέδων συγκέντρωσης) πιθανών λαθρομεταναστών σε τρίτες χώρες.”

“Τα κύρια χαρακτηριστικά των μέτρων αυτών είναι η κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και η ενιαία αντιμετώπιση των τρίτων χωρών, από όπου διέρχονται οι λαθρομετανάστες. Ορισμένα από τα μέτρα που καλούνται να υιοθετήσουν χώρες που συνορεύουν με το Ευρωπαϊκό Φρούριο είναι: -Να αποδεχτούν την εκ νέου εισαγωγή των λαθρομεταναστών, δηλαδή εκείνων που εισήλθαν στην κοινοτική επικράτεια, περνώντας διά μέσου των συνόρων τους -Να πραγματοποιούν ελέγχους όλων των ύποπτων πλοίων που ξεκινούν ή κινούνται στα χωρικά τους ύδατα και να ενισχύουν τις αστυνομικές περιπολίες στα χερσαία σύνορα -Να συνεργάζονται με τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών, που είναι αρμόδιες για τη φύλαξη των συνόρων, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να τις ενημερώνουν για κάθε ύποπτη κίνηση.

Στα μέτρα συγκαταλέγεται και η δέσμευση των τρίτων κρατών να δεχτούν στην επικράτειά τους (λιμάνια και χερσαία σύνορα), συνδέσμους από τα κράτη μέλη. Εκτός από την πολιτική οικονομικών κυρώσεων προτείνεται η εφαρμογή πολιτικής συνεργασίας με τις χώρες εξαγωγής λαθρομεταναστών, στη βάση της μεταβίβασης σύγχρονης τεχνολογίας, όπως επίσης και παροχής εκπαιδευτικού υλικού. Αν εξαιρεθεί η περίπτωση των κυρώσεων, η προώθηση της διακυβερνητικής συνεργασίας στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων με την ανάληψη κοινών επιχειρήσεων παρακολούθησης και επέμβασης σε πλοία που μεταφέρουν λαθρομετανάστες, έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα κράτη μέλη.

Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως δορυφόροι, για τον εντοπισμό λαθρομεταναστών, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος συναγερμού για την ταχεία και ταυτόχρονη ενημέρωση των αρχών ασφάλειας των κρατών μελών.

Η πρόταση για δημιουργία κοινής μεθοριακής αστυνομίας συνιστά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση εγκαθίδρυσης ενός ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (!) Η Συνθήκη του Σένγκεν (βλ. η δημιουργία υποδομής για το μαζικό φακέλωμα των ανεπιθύμητων) έθεσε τις βάσεις για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας που παρήγαγε η διαμόρφωση εξωτερικών συνόρων για τα κράτη μέλη της Ένωσης. Η δημιουργία μιας κοινής μεθοριακής αστυνομίας επιταχύνει την επίλυση των προβλημάτων ασφάλειας. Οι αστυνομικοί που θα τη στελεχώνουν θα είναι αποσπασμένοι από τις εθνικές αστυνομίες και θα αμείβονται από την Ένωση. Θα αναλάβουν τη φύλαξη των εξωτερικών χερσαίων συνόρων της Ένωσης, καθώς επίσης και των αεροδρομίων και λιμανιών των κρατών.”

 

*

1